FER DE CORNIMONT

Vakantie in het hart van de Ardennen ...

  • Indien u minder dan 3 maanden voor aankomst reserveert, is de volledige huurprijs ineens betaalbaar.
  • Bij reservatie meer dan 3 maanden voor aankomst, vragen wij een voorschot (30 %). Het saldo is dan betaalbaar 1 maand voor aankomst. Bij niet-tijdige betaling van het saldo worden voorschot en waarborg niet terugbetaald.
  • Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in behoorlijke staat en bezemschoon achter te laten.

 

 

1. Huurperioden.

De vakantieverblijven worden per weekend, midweek of week verhuurd. De aankomst- en vertrekuren zijn de volgende:

Weekend: van vrijdagavond 16.00 uur tot maandagmorgen 10.00 uur

Midweek: van maandagnamiddag 16.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur

Week: van vrijdagavond 16.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur


2. Reservatie & betaling.

2.1 Algemene bepalingen.

Bij elke huuraanvraag dienen deze algemene voorwaarden door de aanvrager te worden aanvaard.

Alle huuraanvragen dienen te gebeuren per email, via info@fdclogies.be.

Betalingen dienen steeds te gebeuren via overschrijving op rekening met nummer 737-0190528-63 ter attentie van de bvba FDCLogies.

De prijzen vermeld op de bevestigingen en facturen zijn bindend.

FDCLogies brengt geen reserverings- of administratiekosten in rekening.

Elke huuraanvraag wordt volgens de volgende voorwaarden behandeld.

2.2. Bij reservatie minder dan 3 maanden vóór de huurperiode:

Indien de periode nog vrij is, ontvangt u van FDClogies een email ter bevestiging van uw aanvraag en wordt u een optie gegeven voor de door u gewenste periode. Deze optie wordt gevisualiseerd op de beschikbaarheidskalender.

De integrale huurprijs, zoals vermeld in de bevestigingsemail, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van deze email te worden betaald.

De gewenste periode is definitief gereserveerd na tijdige en volledige ontvangst van de huurprijs.

Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken en zal de optie worden geannuleerd.

2.3. Bij reservatie meer dan 3 maanden vóór de huurperiode:

Indien de periode nog vrij is, ontvangt u van FDClogies een email ter bevestiging van uw aanvraag en wordt u een optie gegeven voor de door u gewenste periode. Deze optie wordt gevisualiseerd op de beschikbaarheidskalender.

Een voorschot van 30 % op de huurprijs, zoals vermeld in de bevestigingsemail, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van deze email te worden betaald. De gewenste periode is definitief gereserveerd na tijdige en volledige ontvangst van dit voorschot. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken en zal de optie worden geannuleerd.

Het saldo, 70 % van de huurprijs, is te betalen uiterlijk 1 maand vóór de aanvang van de huurperiode. Daartoe zal door FDCLogies een herinneringsemail aan de aanvrager worden verstuurd. Bij gebrek aan tijdige en volledige betaling van het saldo wordt de aanvraag geacht te zijn ingetrokken en zal de optie worden geannuleerd, dit zonder terugbetaling van het voorschot.


3. Annulering.

Elke aanvraag tot het huren van een vakantiewoning kan steeds zonder kosten binnen 7 dagen worden geannuleerd. Elke annulatie dient uitdrukkelijk en schriftelijk aan FDCLogies te worden meegedeeld via info@fdclogies.be.


4. Beschadigingen.

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem/haar en/of door eventuele medehuurders en/of gasten aan de gehuurde eigendom (woning, tuin, aanhorigheden) en/of de inboedel ervan wordt toegebracht. De hoofdhuurder dient bij de beëindiging van de huurperiode alle veroorzaakte schade te melden aan FDCLogies of een plaatselijke gevolmachtigde. 


5. Schoonmaak & vertrek.

Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning in behoorlijke staat en bezemschoon achter te laten.

De huurder dient de inboedel van en behorend bij de vakantiewoning steeds op de oorspronkelijke plaats terug te plaatsen. Servies en keukengerei dienen te zijn afgewassen en opgeborgen in de daartoe bestemde kasten.

FDCLogies of een door haar gevolmachtigde is gerechtigd een eindcontrole te doen na het vertrek van de huurder en extra (reinigings)kosten aan te rekenen indien de vakantiewoning niet bezemschoon is nagelaten en/of niet alles op de oorspronkelijke plaats is teruggeplaatst.


6. Zorg voor huis en omgeving.

Het is niet toegestaan het maximaal aantal personen per vakantieverblijf te overschrijden.

De gehuurde vakantiewoning dient door de hoofdhuurder en de medehuurders met de vereiste zorg te worden bewoond. Zij dienen de woning als een goede huisvader te beheren en gebruiken.

Alle bedden zijn voorzien van een matrasbeschermer, donsdeken en hoofdkussen. Het gebruik van bedlinnen (onderlaken, donsdekenovertrek (telkens voor éénpersoonsbedden (200 x 90 cm) en kussensloop) op ieder bed is verplicht. De huurder moet zelf bad– en keukenlinnen meebrengen.

De huurder draagt zorg voor het sainitair en zal in geen geval in afvoeren, gootstenen, lavabo’s, douche, WC… (vloei)stoffen gieten of aanbrengen die inox aantasten, verstoppingen veroorzaken of de goede werking verstoren van afvoersystemen en putten: niet limitatief worden hier bedoeld bleekwater, produkten die stollen, maandverbanden, tampons…

Het is alleen toegestaan vuur te maken in de houtkachels. Als brandmateriaal mag alleen hout worden gebruikt. Het is ten strengste verboden afval en/of plastic te verbranden. Het gebruik van de barbecue is op eigen verantwoordelijkheid. Bij grote droogte is het verboden om de barbecue te gebruiken.

De huurder zal de rust van eventuele andere bewoners op het domein evenals de rust van de buurtbewoners respecteren. Het is ten strengste verboden geluidsoverlast te veroorzaken. Na 22.00 u ’s avonds dient absolute stilte te worden gerespecteerd.

De natuur dient te worden gerespecteerd. Er mag in geen geval schade worden berokkend aan bomen en struikgewas.

Huishoudelijk afval dient volgens het huishoudelijk reglement, dat in elke vakantiewoning aanwezig is, te worden behandeld.


7. Huisdieren.

Huisdieren zijn in principe niet toegelaten, tenzij mits uitdrukkelijke toelating door FDCLogies.


8. Aansprakelijkheid.

FDCLogies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade en/of verwondingen toegebracht door of aan huurders of derden ingevolge het verblijf in de gehuurde vakantiewoning. Evenmin kan FDCLogies aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de huurder en/of personen die in de gehuurde vakantiewoning verblijven.


9. Privacyverklaring.

FDCLogies garandeert het respect voor de privacy van de huurder. De persoonsgegevens van de huurder zijn essentieel om een professionele service te kunnen bieden. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de huurder, worden zij niet aan derden doorgegeven en uitsluitend door FDCLogies gebruikt om de reservering af te handelen. De huurder heeft te allen tijde het recht zijn persoonsgegevens in te zien, op zijn/haar eenvoudig verzoek te laten corrigeren of uit de database van FDCLogies te laten verwijderen (steeds via info@fdclogies.be).